undefined

undefined

undefined

undefined

certificate of honor

certificate of honor

Shanghai Tower

Shanghai Tower

Shenzhen Ping An Financial Center Building

Shenzhen Ping An Financial Center Building

Jiulongcang Suzhou International Financial Center

Jiulongcang Suzhou International Financial Center

Chengdu Greenland Center

Chengdu Greenland Center

Tianjin Gaoyin 117 Building

Tianjin Gaoyin 117 Building

Classic Cases

Classic Cases

Wuxi Guojin

Wuxi Guojin

上海市重点新产品证书——2010

上海市重点新产品证书——2010

上海市重点新产品证书——2009

上海市重点新产品证书——2009

上海市重点新产品证书——2006

上海市重点新产品证书——2006

1999年专利高处作业吊篮用安全锁的触发装置

1999年专利高处作业吊篮用安全锁的触发装置

1999年专利高处作业吊篮用安全锁的夹绳装置

1999年专利高处作业吊篮用安全锁的夹绳装置

1999年专利高处作业吊篮用提升机

1999年专利高处作业吊篮用提升机

1999年专利提升机安全制动机构

1999年专利提升机安全制动机构

2002年专利高处作业吊篮用提升机

2002年专利高处作业吊篮用提升机